Telesafe

Usluge

MONITORING CENTAR

     Preduzeće TELESAFE DOO, od svog osnivanja, maja 2003. godine, ima formiran i centar za udaljeni nadzor. Posedujemo tehnološki najmoderniji centar koji je pored standardnog prijemnika koda putem telefonske linije, opremljen sa  najsavreminjim sistemom za 24 časovni nadzor sa prijemnicima koda putem IP-ineterneta, GSM-GPRS - mobilna mreža, te  RF-radio sistem koji nam pružaju sigurnu i neprekidnu vezu sa objektom za nadzor.

Centar za udaljeni nadzor je višenamenski i služi  preventivno za kontrolu ispravnosti rada alarmnog sistema i reaguje na sve vrste alarmnih poruka sa naših objekata koji su obezbeđeni protivprovalnim i sistemima za signalizaciju požara, vrhunskih svetskih proizvođača sigurnosne opreme.

To znači da u slučaju aktiviranja alarmnmog sistema naši operateri vrše dijagnostiku stanja u kome se nalazi objekat i na osnovu toga obaveštavaju korisnika i dežurne službe,  policiju, vatrogasce, hitnu pomoć,komunalne službe-gas, vodovod itd.

Centar nadzire do  256 potencijalnih stanja sistema koji kontrolišu stanje sensora, tastature, kablova, napona akumulatora ( sopstvena autonomija ), prisutnosti - nestanku  mrežnog napajanja , te tačnog vremena ulaska-izlaska korisnika u štićeni prostor ( registracija radnog vremena), zatim   registracija korisničkih šifri za pristup sistemu odnosno o pokušaju  ubacivanja lažne šifre , a sve u cilju   prevencije bezbednosti štićenog objekta. 

Karakteristično je napomenuti nestanak struje, kada sistem prelazi na napajanje iz akumulatora. Nakon isteka vremena autonomije sistema, imamo neobezbeđen objekat. Ali u trenutku nestanka mrežnog napajanja dežurni operater prima informacije u centru i obaveštava nadležne službe i korisnika u cilju prevencije bezbednosti štićenog objekta.