Telesafe

iGuard LM520-SC, IP uređaj za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena sa integrisanim softverom za 1000korisnika, pamti 10.000 događaja, LCD displej

XXX €

Kratak opis

iGuard LM520-SC, IP uređaj za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena sa integrisanim softverom za 1000korisnika, pamti 10.000 događaja, LCD displej.

Proizvođač

Detaljnije


iGuard LM520-SC, IP uređaj za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena sa integrisanim softverom za 1000korisnika, pamti 10.000 događaja, LCD displej.iGuard LM520-SC, IP ureaj za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena sa integrisanim softverom, web server,  registrovanje korisnika šifrom i/ili Smart karticom, napajanje 12VDC 5A, povezuje se na raunar ili LAN mrežu, 1000korisnika, pamti 10.000 dogaaja, relejni i alarmni ulazi, MASTER/SLAVE nain rada, povezivanje sa bazom podataka, LCD displej